Back to top

WHITE GOLD

Technikai adatok:

  • Gobbetto technika
  • faroston,
  • fa keretben
  • mérete: 115x146cm
700.00 €
WHITE GOLD